Uutiset

23.08.2017

Useisiin moduuleihin on lisätty monistusmahdollisuus


21.07.2017

Nyt Youtube -videioiden upotus on mahdollista myös suoraan editorilla.


12.06.2017

Editoria on päivitetty


15.03.2017

Moduulin tuontia on selkeytetty


09.03.2017

Synergia Foxy on integroitu Palvelutietovarantoon (PTV)


13.02.2017

Järjestelmän saavutettavuutta (WCAG 2.0) on parannettu


08.02.2017

Moduulin tuontia / oikeuksia on uudistettu


22.09.2016

Lomaketyökalun toimintaa on monipuolistettu


17.03.2016

Materiaalipankkiin ladattujen kuvien ja tiedostojen uusiokäyttöä on paranneltu.


20.12.2015

Oikeuksien hallintaa on parannettu.


Arkisto

 

Mainostoimisto
Synergia Oy

Käsityöläiskatu 38
30420 Forssa
puh. 03 422 0050
www.mainossynergia.com

 

Kysy Foxysta

Web Designer
Matti Hautaniemi
puh. 040 724 0806
Sähköposti

 
 
 

Ota yhteyttä

 

Jätä tämä tyhjäksi